05 / 07 / 2022

Kat irtifakı tesisi harcı 2022!

Kat irtifakı tesisi harcı 2022!

Bir arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkı kat irtifakı ile sağlanıyor. Peki, kat irtifakı tesisi harcı 2022 ne kadar?Bir arsa üzerinde yapılmakta olan veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bağımsız bölümleri için, yapı tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine esas olmak üzere o arsanın maliki ya da paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkıdır.

Kat irtifakı henüz yapımı tamamlanmamış binalarda hisse sahiplerinin paylarını ayırmak için kuruluyor. Kat irtifakı tapusunun alınması için inşaatı devam eden binanın tamamında kat irtifakı bulunması ve bina içerisinde inşa edilecek bölümlerin bağımsız olması gerekir. İnşaatı devam eden bu yapılarda kat irtifakı tesis edilebilmesi için bazı belgelerle tapu dairesine müracaat edilmesi gerekiyor.