Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!Kat karşılığı sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi tarafların isteğine bağlı oluyor. Sözleşmesinin şerhi için tapu harcının ödenmesi gerekiyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri ile müteahhitler arasında anlaşmaya varıldığı takdirde hazırlanıyor. Noter huzurunda imzalanması gereken bu sözleşmede taraflar bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor.


Taraflar arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şekil şartına uygun bir şekilde imzalanmış olması gerekiyor. Tarafların sözleşme imzaladıktan sonra anlaşamamaları ya da sözleşmede belirtildiği gibi davranmamaları halinde fesih yoluna gidilebiliyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerliliği, resmî şekilde (noter önünde re'sen düzenleme şeklinde) akdedilmesine bağlı oluyor. 


Kat karşılığı sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi tarafların isteğine bağlı oluyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerh edilebilmesi için gereken belgeler ve istenen harcın ödenmesi gerekiyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu harcı!

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12. Pozisyonuna uyarınca kayıtlı değer üzerinden Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekiyor.


Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil ediliyor. 


Kat karşılığı inşaatlarda arsa sahibinin sorumlulukları!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com