Kat malikleri kurulunda bir kişinin 1/3’ten fazla oy hakkı olabilir mi?

Kat malikleri kurulunda bir kişinin 1/3’ten fazla oy hakkı olabilir mi?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Kat malikleri kurulunda bir kişinin 1/3’ten fazla oy hakkı olabilir mi' sorusunu yanıtladı. 


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Kat malikleri kurulunda bir kişinin 1/3’ten fazla oy hakkı olabilir mi' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı... 

Babamla ortak dubleks ev aldık. Tapuda 1/2 onun 1/2 benim görünüyor. Bu durumda anne ve babanın vefatı durumunda evin yarısı benim diğer yarısı da kardeşimle bana miras olarak mı düşer? Yani böyle bir durumda benim hakkım korunur mu? ● S.D.

Bir yazınızda kat mülkiyetine tabi binalarda kat malikleri kurulunda bir kişinin 1/3’ten fazla oy hakkı olamayacağını yazmıştınız. Peki bir kişinin değil de aynı aileye ait kişilerin sahip olduğu daire sayısı bu miktarı aşıyorsa bu durumda oy hakkı ne olur? ● C.Z.

Görüyorum ki okuyucum yazılarımı dikkatli izliyor. Evet kat malikleri kurulunda bir kimse ne kadar bağımsız bölüme sahip olursa olsun tüm bağımsız bölüm sayısının üçte birinden fazla oy kullanamaz. Yasada kullanılan cümle şu:

“Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir. Bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.”

★ ★ ★ ★ ★

Dikkat edilirse işaret edilen tekil, yani tek şahıs. Madde kişi için kurulmuş. Öyleyse bir aile içinde muhtelif kişilerin birden fazla bağımsız bölüme malik olması durumunda herbiri için ayrı ayrı hesap yapılır.

Tümünün daire sayısının toplamı üzerinden hesaplama yapılmaz. Okuyucum bu aile topluluğunun aynı tür kararlar için oy kullandığını kendilerinin adeta söz hakkı olmadığını belirterek yakınmış. Şayet alınan kararlar yasalar çerçevesinde alınmış ise yapacak bir şey yok.

Şayet yasalara aykırıysa, şayet diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını ortadan kaldıracak mahiyetteyse bu halde süresi içinde dava yolu açıktır, alınan kararların iptali istenir. Yapılan yargılama sonucu iptale karar verilebilir. Ancak aynı aile fertlerinin oy kullandığı gerekçesi ile iptal talep edilmez, alınan kararın yasalara aykırı olması hususu aranır.