Kat malikleri kurulunda oy hakkı!

Kat malikleri kurulunda oy hakkı!

Ana gayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetiliyor. Peki, kat malikleri kurulunda oy hakkı nasıl kullanılır?


Kat malikleri kurulunda oy hakkı!

Apartmanlarda, sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm yer alması halinde yönetimin kurulması zorunlu oluyor. Apartman, kat malikleri kurulunca yönetiliyor. 


Apartmanın yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri

saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılıyor.


Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetiliyor. Peki, kat malikleri kurulunda oy hakkı nasıl kullanılır?


Oya katılma:

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.


Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.


Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.


Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.


Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.


Kat mülkiyeti için yönetim planı örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com