Kat maliklerinin oy hakkı!

Kat maliklerinin oy hakkı!

Kat Malikleri Genel Kurul toplantısında kat malikleri neye göre oy veriyor? Kat maliklerinin oy hakkı konusunda kat malikinin arsa payına bakılıyor mu? Birden fazla bağımsız bölüm malikinin kaç oy hakkı bulunuyor?


Kat maliklerinin oy hakkı!

Anagayrimenkul ile ilgili konuların görüşüldüğü Kat Malikleri Genel Kurul Toplantıları'nda kararlar, kat maliklerinin oy çoğunluğu ile alınıyor. Peki kat malikleri oy hakkı nı nasıl kullanıyor? Oylamada, arsa payı oranına bakılıyor mu?


Kat maliklerinin oy hakkı ile ilgili yasal düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 31. maddede yer alıyor. 


Kat malikleri kurulu oy hakkı:

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.


Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların 

üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.


Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. 


(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. 


Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.Kat maliki kimdir?
Kat maliklerinin hakları!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com