Kat mülkiyetine nasıl geçerim?

Kat mülkiyetine nasıl geçerim?Ruhsat ve iskan izinleri alınmış bir yapıdaki bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kurulabiliyor. Kat mülkiyeti resmi senetle tapu ve siciline tescil ile doğuyor. Peki, siz de kat mülkiyetine nasıl geçerim diyorsanız işte yanıtı..


Kat mülkiyetine nasıl geçerim?

Ruhsat ve iskan izinleri alınmış bir yapıdaki bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kurulabiliyor. Kat mülkiyeti resmi senetle tapu ve siciline tescil ile doğuyor.


Kat mülkiyeti müracaatı gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından yapılıyor. Peki, siz de "Kat mülkiyetine nasıl geçerim?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Kat irtifakından kat mülkiyetine geçilebilmesi için gerekli belgeler ile tapu dairesine müracaat edilmesi ve kat mülkiyeti harçlarının ödenmesi gerekiyor.


Gerekli belgeler:

Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi.


Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı.


Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.


Kat mülkiyeti harcı:

Binalarda 2 - 10 bağımsız bölüme kadar: 267,50 TL

Binalarda 11 - 20 bağımsız bölüme kadar: 321,00 TL

Binalarda 21'den fazla bağımsız bölümlü yerler için: 347,50 TL

1 Bağımsız bölümlü 2 - 3 katlı binalar: 713,00 TL


Harç ödendikten sonra dekont alınması halinde kat mülkiyeti projelerinin onaylanarak bir nüshasının resmi yazı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne gönderiliyor. Tapu dairesinde mülkiyet tapusunun alınması ile süreç sona eriyor.


Kat irtifakı ne işe yarar?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com