KDV tasarısı yasalaştı!

KDV tasarısı yasalaştı! KDV tasarısı yasalaştı!

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Yasalaşan kanuna göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek. Müzayede mahallerinde satış yapanlar ise KDV mükellefi olacak.

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine'ye ödenen vergi, işlemi yapan mükellefe geri iade edilecek. İadenin yapılması için işlemle ilgili beyanlar düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri verilecek.

Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler ise KDV'den istisna tutulacak.

Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler de KDV'den istisna tutulacak.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV istisnası kapsamına alınacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri de kısmi istisna kapsamında kalacak.

TBMM üyelerine sosyal tesis imkanı


TBMM üyeleri ve bu üyelikleri sona erenlerle dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş en uygun esas ve usuller dahilinde yararlanabilecek.

İncelemeler 3 ay içinde bitirilecek

Vergi incelemelerinde, incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren tam inceleme yapılması halinde en fazla bir sene, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla 6 ay, KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay içinde incelemelerin bitirilmesi esas olacak.

Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilecek. KDV iade incelemelerinde iki ayı geçmemek olmak üzere ek süre verilebilecek.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, tasarının yasalaşmasının ardından birleşimi, 3 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.