Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi 2013!

Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi 2013!Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi 2013 yılı için adi kefalet olduğu durumlarda sözleşme için binde 1,89 ve kefalet içinse 9,48 olarak belirlenmiştir...Kira sözleşmesi damga vergisi mükellefi!


Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Kira sözleşmelerinde iki taraf vardır. Her iki taraf da damga vergisini aynı oranda ayrı ayrı ödeyecektir. Kira sözleşmelerini imzalamaları nedeniyle mükellef durumunda olan kişiler, aralarında vergilerin paylaşılmasına ilişkin olarak yaptıkları sözleşmeler geçerli değildir. Bir tarafın diğer tarafın vergisini sorumlu sıfatıyla ödemesi yasal düzenlemelere göre uygun değildir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki kira sözleşmelerine ait kağıtların Damga Vergisinin mükellefi ise kişilerdir.


Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi 2013!


488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinde; "bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır" hükmüne yer verilmiştir.


Kira sözleşmesine konan kefalet şerhinin adi kefalet?olması durumunda, kefalet şerhi asil akitten ayrı müstakil bir işlem, bir hukuki muamele niteliğindedir. Bu sebeple 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince sözleşmelerde adi kefalet olması durumunda sözleşme için binde 1,89 ve kefalet için binde 9,48 olmak üzere toplam binde 11,37 damga vergisi kesintisi yapılacaktır. 


Müteselsil kefalet ise; alacaklının asıl borçluya müracaat etmeden doğrudan kefile başvurma hakkına sahip olduğu bir kefalet türüdür. Kira sözleşmesine konan kefalet şerhinin müteselsil kefil veya müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatıyla konulması halinde, kefalet şerhi asıl akitle birbirine bağlı ve bir asıldan doğma akit işlemler mütalaa edildiğinden, kağıtta yer alan akit ve işlemler içersinde en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutarın dikkate alınması suretiyle yapılacaktır. 


Kefilli kira sözleşmesi damga vergisi 2013!


488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır hükmüne istinaden sözleşmenin müteselsil kefil veya müşterek borçlu tarafından imzalanmış olması halinde, söz konusu kira sözleşmesine ait damga vergisi, kanuna ekli (I) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası gereğince binde 9,48 oranında hesaplanacaktır.Kira kontratı damga vergisi nereye yatırılır?
Kira sözleşmesi damga vergisi oranı!
Kira sözleşmelerinde damga vergisi kime aittir?
Kira sözleşmesi damga vergisi ödeme süresi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com