11 / 08 / 2022

Kemalpaşa OSB'de 5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Kemalpaşa OSB'de 5 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ansızca Mahallesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 5 milyon 66 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ansızca Mahallesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 66 bin TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
 İzmir  İl, Kemalpaşa İlçe, 144 Ada, 18 Parsel, ANSIZCA Mahalle/Köy, HIDIRCIPĞLAR Mevkii, Davaya konu parsel emalpaşa Organize Sanayi Blgesi sınırları içerisinde kalmakta olup yapılmış olan 1. Etap 18. madde imar uygulaması sonucunda 144 ada 18 parsel numarası altında 4.503,49 m2 iki katlı idari bina fabrikası binası olan arsa vasfı ile tapuya tescil edilmiş olu bu taşınmazın 377267/450349 hissesi Arıoğlu Ambalaj Enerji ve Elektrik San. ve Tic. Ltd. Ştei adına kayıtlı, 73082/450349 hissesi Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlıdır.

Kıymeti : 5.066.969,50 TL
1. Satış Günü : 27/06/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 25/07/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KEMALPAŞA ESKİ BELEDİYESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ ASKERLİK ŞUBESİ) BELEDİYE CADDESİ NO:4 ALT KAT MEZAT SALONU KEMALPAŞA/İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanında "tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de" tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/658 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2018