Kemer'de 75.4 milyon TL'ye icradan satılık turistik tesis ve arsası!

Kemer'de 75.4 milyon TL'ye icradan satılık turistik tesis ve arsası! Kemer'de 75.4 milyon TL'ye icradan satılık turistik tesis ve arsası!

Antalya ili Kemer İlçesi Çamyuva Mahallesi'nde yer alan turistik tesis ve arsası vasıflı gayrimenkul 75 milyon 460 bin 430 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Antalya ili Kemer İlçesi Çamyuva Mahallesi'nde yer alan turistik tesis ve arsası vasıflı gayrimenkul 75 milyon 460 bin 430 TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

 

TAPU KAYDI: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Antalya ili Kemer İlçesi Çamyuva Mah. 128 ada 1 parsel (tapuda: orman bindokuzyüzyetmiş parselinüst hakkı) vasıflı taşınmaz ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Antalya İli, Kemer İlçesi, Çamyuva Mah. 1968 parsel (tapuda: bindokuzaltmışsekiz parselin üst hakkı) vasıflı taşınmazlar bir bütün olarak satışa çıkarılmıştır.

 

KIYMETİ : 75.460.430,00-TL

 

ÖZELLİKLERİ: Satışa konuparsellerde yer alan tesis; Kemer İlçesi Çamyuva beldesinde denize sıfır konumda çam ağaçları ve maki ile kaplı doğal bitki örtüsü üzerine yerleşmiş konumdadır. Etrafında benzer özelliklere sahip genellikle 5 yıldızlı otellerin bulunduğu, yazın yoğun olmak üzere 12 ay turizm yapılan bir bölgededir. Tesis, yerel belediye ve devlet kurumları tarafından tüm alt ve üst yapı hizmetlerini almış durumdadır. Elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet, çöp toplama v.b. gibi modern bir şehirde olması gereken tüm hizmetler kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Tesisin bulunduğu kıyı şeridi turizm amaçlı planlanmışve organize edilmiş olup dünya bankası kredisi ile son derece modern bir altyapı ve plan görmüştür. Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi alanı içindedir. Bölgede kamu hastaneleri ve özel hastaneler mevcut olup, ilçe merkezine 8 km, İl merkezine 55 km, hava alanına uzaklık ise 60 km dir.Parsellerin çevresi ulaşım ağı ile çevrili olup, Antalya - Mersin karayolu parselin yanından geçmektedir.Tesise alt yapı hizmetleriGATAB tarafından verilmek olup, sosyal alt yapı olarakKemer İlçesi altyapısı kullanılmaktadır. Tesis Kemer İlçesinebağlı Çamyuva köyünde olması nedeniyle Kemer İlçesinde kurulu güvenlik, sağlık, idari, mahalli, yerel yönetim Ptt, Kemer yat limanı v.s gibi sosyal altyapıyı kullanma kolaylığına sahiptir.

 


SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/256 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/10/2017