Kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi 2021!

Kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi 2021!Kentsel dönüşümde anlaşma yolu ile riskli yapısını boşaltanlar bir dilekçe vererek kira yardımı desteği için başvuru yapabiliyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi nasıl hazırlanır? İşte kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi 2021...


Kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi 2021!

Kentsel dönüşümde anlaşma yolu ile riskli yapısını tahliye edenler bir dilekçe vererek kira yardımı desteği alabiliyor. Konutu veya işyeri riskli olarak belirlenen hak sahipleri; kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapıyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı, riskli binasını anlaşma yolu ile tahliye eden kimselere veriliyor. Kira yardımına başvuru yapan kimselerden ikamet şartı da isteniyor.

Bu şartı yerine getirenler kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunabiliyor. Kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

Kentsel dönüşüm kira yardım dilekçesi 2021

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 

Riskli binamı …./…./2021 tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 

Gereğini arz ederim. 

 ……/…./2021 

 Adı Soyadı - İmza 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

Telefon : 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği