Kentsel dönüşümde hacizli evler!

Kentsel dönüşümde hacizli evler! Kentsel dönüşümde hacizli evler!

Kentsel dönüşümde riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki, kentsel dönüşümde hacizli evlerin durumu nedir? Hak sahipleri kentsel dönüşüme itiraz edebilir mi?Kentsel dönüşümde hacizli evler!

Kentsel dönüşümde riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Peki, kentsel dönüşümde hacizli evlerin durumu nedir? Hak sahipleri kentsel dönüşüme itiraz edebilir mi?


Kentsel dönüşüm kanunu uyarınca tesis edilen idarî işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabiliyor. 


Ancak, bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. Bu nedenle riskli olarak tespit edilen yapıların yıkılması esas oluyor.


Kentsel dönüşümde hacizli evlerin durumu..

Yapıların hacizli olması veya kaçak yapı olması, 6306 sayılı Kanun kapsamında bu yapıların risklilik yönünden incelenmesine ve yapılacak uygulamalara engel teşkil etmemektedir. 


Hacizli ve kaçak binaların malikleri, ilgili mevzuat hükümleri de gözetilerek, 6306 sayılı Kanun’un getirdiği haklardan yararlanacaktır. 


Yine, Kanun kapsamında sit alanlarında uygulama yapılması gerekmesi hâlinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınarak uygulama yapılabilecektir.Kentsel dönüşüm kredisi faiz desteği ne kadar?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com