Kentsel dönüşümde kiracı hakları!

Kentsel dönüşümde kiracı hakları!

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak riskli binalarda kiracının olması durumunda, kiracının sahip olduğu haklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde açıklanıyor. İşte kentsel dönüşümde kiracı hakları...


Kentsel dönüşümde kiracı hakları!

Kentsel dönüşüm projesi, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için yapılan çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor.


Bu proje kapsamında yıkılacak riskli binalarda kiracının olması durumunda, kiracının sahip olduğu haklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde yer alıyor.


Kira ve faiz desteği..

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir. 


Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.


Kiracılar kanun hükümlerinden faydalanabilecek mi?

Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabilir. 


Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebilecektir.


Kiracılar, kira yardımı için nereye başvuracak?

Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler; 

-Nüfus cüzdanıfotokopisi,

-Kiracıveya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,


- Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile birlikte İstanbul,  İzmir  ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuracaktır. 


Kentsel dönüşüm nedir?
Kentsel dönüşümde ödenen kira yardımı!