Kentsel dönüşümde kiracıya konut verilir mi?

Kentsel dönüşümde kiracıya konut verilir mi?

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak riskli binalarda kiracının olması durumunda, kiracının sahip olduğu haklar nelerdir? Kentsel dönüşümde kiracıya konut verilir mi? İşte kentsel dönüşüm kanunu esasları...


Kentsel dönüşümde kiracıya konut verilir mi?

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak riskli binalarda kiracının olması durumunda, kiracının sahip olduğu haklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan rehberde açıklanıyor. Buna göre kiracıların kentsel dönüşümdeki hakları nelerdir?


Dönüşümde anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabiliyor. 


Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.Kiracılar, kira yardımı için nereye başvuracak?


Riskli binada kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenler; 

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,


-Kiracıveya sınırlı ayni hak sahibi üzerine kayıtlı su, elektrik, telefon, doğalgaz faturalardan birisi veya riskli binada oturduğunu gösteren nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği,


- Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile birlikte İstanbul,  İzmir  ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuracaktır. 


Kentsel dönüşümde kiracıya konut verilmesi..

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olanlara konut ve işyeri verilmesi alanındaki taşınmazların maliklerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, arta kalan konut veya işyerlerinin bulunması halinde, belirtilen yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak, en az bir yıldır ikamet edenler veya işyeri işletenler ile Kanun uyarınca taşınmazlarıkamulaştırılanlara bu konut veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılabilir. 


Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi veyahut taşınmazları kamulaştırılanlardan konut veya işyeri talebinde bulunanların sayısının artan konut ve işyeri sayısından fazla olması hâlinde, konut veya işyeri verilecekler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura işlemi ile belirlenir. 


Kentsel dönüşüm enkaz bedeli!