10 / 08 / 2022

Kiracıya kentsel dönüşüm kira yardımı verilir mi?

Kiracıya kentsel dönüşüm kira yardımı verilir mi?

Kira yardımı başvurusunda bulunmak için hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekiyor. Peki, kira yardımı kimlere verilir? Kiracıya kentsel dönüşüm kira yardımı verilir mi?Kiracıya kentsel dönüşüm kira yardımı verilir mi?

Kira yardımı başvurusunda bulunmak için hak sahiplerinin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda oturuyor olması gerekiyor. Buna göre evini kiraya verenler, kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı alamıyor.


İkamet şartı, faturalar ile ispatlanıyor. Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzunda hak sahiplerinden alınması gereken son üç aya ait fatura, riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsıyor.


Bir yıllık başvuru süresi hak sahiplerinin kira yardımı talepleri için belirlenmiş olup, 2015 yılında yapılacak tüm yeni başvurular 2015 yılı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzuna göre değerlendiriliyor.


Bu koşulları yerine getiren kimseler gerekli belgeler ve bir dilekçe ile müracaatta bulunabiliyor.


Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Kanuna göre,  kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus  kira yardımı yapılabiliyor. 


Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)


b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,


c) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),


d) Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası,


e) Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,


f) Yıkılan Yapılar Formu, (Islak imzalı ve mühürlü)

Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir


j) Kiracı/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı fotokopisi alınacaktır.


NOT: Tüm belgelerin aslı veya fotokopisi alınmalıdır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi vurulmalı, işlemi yapan kişinin adı-soyadı yazılmalı ve imzalanmalıdır.Kiracıya kentsel dönüşüm kredisi verilir mi?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com