30 / 03 / 2023

Kentsel dönüşümde müteahhitler harçlardan muaf mı?

Kentsel dönüşümde müteahhitler harçlardan muaf mı?

Kentsel dönüşüm kapsamındaki binalar bazı harç ödemelerinden muaf tutuluyor. Peki, kentsel dönüşümde müteahhitler de harçlardan muaf mı?Kentsel dönüşüm ile ilgili uygulamalar 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında düzenleniyor. Riskli binada oturan kiracı ve maliklerin hakları ile yeni binayı inşa edecek müteahhitin hak ve sorumlulukları ile ilgili hükümler kanun ve ilgili yönetmeliklerde yer alıyor.

Kentsel dönüşümde müteahhitler harçlardan muaf mı?

Kentsel dönüşümde yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuluyor.

Söz konusu muafiyetlerden müteahhitlerin de faydalanıp faydalanamadığı merak eidliyor. Peki, kentsel dönüşümde müteahhitler de harçlardan muaf mı? Müteahhit olarak üzerine kayıtlı olan daireleri satarken tapunun istediği harçlardan kentsel dönüşüm kapsamında muaf olunur mu?
Geri Dön