Kentsel dönüşümde yapılacak yardım ve destekler nelerdir?

Kentsel dönüşümde yapılacak yardım ve destekler nelerdir?

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve de riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda finansal yardım ve destek yapılıyor. Peki kentsel dönüşümde yapılacak yardım ve destekler nelerdir?


Kentsel dönüşümde yapılacak yardım ve destekler nelerdir?

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve de riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılıyor ya da bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanıyor.


Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Kanunu uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuluyor.

 

Kira veya faiz desteğinden kimler faydalanabilir? 

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.

 

Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir? 

Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir. 

 

Kira veya faiz desteği almak için maliklerin 2/3 çoğunluk ile anlaşması şart mıdır?

Kira yardımı almak veya faiz desteğinden yararlanmak için maliklerin kendi aralarında anlaşma yapması şartı bulunmamaktadır.


Malikler kira yardımı için hangi evraklarla nereye başvuracak?

Riskli binadaki malikler;

- Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi, 

- Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi, 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

- Riskli bina tespit raporu inceleme formu,

-Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği, ile birlikte İstanbul,  İzmir  ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuracaktır. Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi?