KEY listesinde neden adım yok?

KEY listesinde neden adım yok? KEY listesinde neden adım yok?

3220 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan KEY'den faydalanacak kişilerden biri olmanıza rağmen listede adınız yoksa ve "KEY listesinde neden adım yok?" diyorsanız işte yanıtı...KEY listesinde neden adım yok?

3220 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde tanımlanan memur ve işçiler ile bağımsız konutu bulunmayan emekliler, taleplerine bağlı olmaksızın, KEY ödemelerinden faydalanabiliyor.


KEY'den faydalanacak kişiler... 

- Memur: Kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personeldir. 


- İşçi: (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişilerdir. 


- Emekli: Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, yaşlılık, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlardır. 


- Sözleşmeli Personel: Personel kanunları, özel kanunlar, yönetmelikler ve statüler gereği kadrolu veya kadrosuz olarak sözleşmeli statüde çalışanlardır. 


- Çalışanlar: Memurlar, işçiler ve yardımdan yararlanmayı talep eden sözleşmeli personeldir. 


Yukarıda özelliklerden birine sahipsiniz ancak KEY listesinde isminizin olmadığını farz edelim. Bu durumda  "KEY listesinde adım yok ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


KEY Ödemeleri listesinde adı olmayan kişi eğer özel sektörde çalışan birisiyse, bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na eski adıyla SSK’ya müracaat etmesi gerekiyor.


KEY ödemelerinden kimler yararlanamaz?

Yardımdan Yararlanamayacaklar olanlar, 3220 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde şu şekilde açıklanıyor: 


Bu Yardımdan; 

a) Emeklilerden bağımsız konutu bulunanlar, 


b) Hizmet Tahsisli Konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun, Kurum ve İşverenler tarafından tahsis ve 

temin edilmiş konutlarda oturanlar, bu konutlarda oturdukları sürece, 


c) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atananlar, bu görevlerinde bulundukları sürece, 


d) Sözleşmeli Personel, yararlanamazlar.

 


KEY listesinde ismi olmayanlar ne yapacak?