KEY ödemeleri kimlere verilmez?

KEY ödemeleri kimlere verilmez? KEY ödemeleri kimlere verilmez?

KEY ödemeleri; memur, işçi ve emeklilerine yapılan konut edindirme yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Yardım, memur, işçi ve emeklilerine yapılıyor. Peki, KEY mevzuatı gereğince KEY ödemeleri kimlere verilmez?KEY ödemeleri kimlere verilmez?

KEY ödemeleri; memur, işçi ve emeklilerine yapılan konut edindirme yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yardımın esaslar 3320 sayılı kanun ve kanunun uygulama yönetmeliği ile belirtiliyor.


KEY mevzuatı gereğince, yardımdan kurumlarda çalışan işçi ve sözleşmeli personel dışında kalan, seçimle gelen dahil, bütün personel olan memurlar; (10) veya (10)'dan fazla işçi çalıştırın işyerlerinde bir hizmet aktine istinaden sürekli olarak çalışan kişiler olan işçiler ve bunların emeklileri yararlanabiliyor.


Emekliler, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, yaşlılık, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar olarak ifade ediliyor. Peki, KEY ödemeleri kimlere verilmez?


KEY ödemeleri verilmeyenler..

Bu Yardımdan; 

a) Emeklilerden bağımsız konutu bulunanlar, 


b) Hizmet Tahsisli Konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun, Kurum ve İşverenler tarafından tahsis ve temin edilmiş konutlarda oturanlar, bu konutlarda oturdukları sürece, 


c) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atananlar, bu görevlerinde bulundukları sürece, 


d) Sözleşmeli Personel, yararlanamazlar. 


Ancak, talep etmeleri halinde Sözleşmeli Personel de Kurumlarına başvurmak ve bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde belirtilen Yardım miktarlarını kendileri ödemek şartıyla Yardımdan faydalandırılırlar. 


Bu imkandan  yararlanma talebinde bulunan Sözleşmeli Personelin Yardımları, Kurumlarınca ilgililerin ücretlerinden kesilerek  T.Emlak Kredi Bankasındaki "Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabına" yatırılır ve bunlara ait kayıtlar Kurumlarca tutulur. 


KEY listesinde adı olmayanlar ne yapacak?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com