KEY ödemeleri kimlere yapılacak?

KEY ödemeleri kimlere yapılacak? KEY ödemeleri kimlere yapılacak?

KEY ödemeleri 3320 sayılı kanun gereğince memur ve işçiler ile bunların emeklilerine yapılıyor. Konut Edindirme Yardımlarından ancak bir defa yararlanılabiliyor. Peki, KEY ödemeleri kimlere yapılacak?KEY ödemeleri kimlere yapılacak?

KEY ödemeleri 3320 sayılı kanun gereğince memur ve işçiler ile bunların emeklilerine yapılıyor. Konut Edindirme Yardımlarından ancak bir defa yararlanılabiliyor. KEY yardımı alan bir kimse ikinci kez KEY yardımı alamıyor.


KEY listesi her sene Resmi Gazete ile duyuruluyor. 2015 KEY ödemeleri listesi henüz açıklanmadı. Peki, KEY ödemeleri kimlere yapılacak? KEY ödemeleri kimlere yapılmayacak?


Bu Yardımdan; İlgili Yönetmeliğin 2'nci Maddesinde tanımlanan memur ve işçiler ile bağımsız konutu bulunmayan emekliler, taleplerine bağlı olmaksızın, yararlandırılırlar. 


Bu Yardımdan;

a) Emeklilerden bağımsız konutu bulunanlar,


b) Hizmet Tahsisli Konutlar dışında, her ne şekilde olursa olsun, Kurum ve İşverenler tarafından tahsis ve

temin edilmiş konutlarda oturanlar, bu konutlarda oturdukları sürece,


c) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atananlar, bu görevlerinde bulundukları sürece,

d) Sözleşmeli Personel, yararlanamazlar.


Ancak, talep etmeleri halinde Sözleşmeli Personel de Kurumlarına başvurmak ve bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde belirtilen Yardım miktarlarını kendileri ödemek şartıyla yardımdan faydalandırılırlar.


Bu imkandan yararlanma talebinde bulunan Sözleşmeli Personelin Yardımları, Kurumlarınca ilgililerin ücretlerinden kesilerek T.Emlak Kredi Bankasındaki "Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabına" yatırılır ve bunlara ait kayıtlar Kurumlarca tutulur.KEY ödemeleri sorgulama!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com