KEY ödemelerinde son viraja girildi

KEY ödemelerinde son viraja girildi

Türkiye'de 5 milyona yakın çalışan ve emekliyi ilgilendiren KEY ödemeleri 2008'de yapılacak. Bundan yararlanmak için başvuruların ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.Bu konuda süreç şöyle işleyecek: Ödemeleri hak edenlerin belirlenmesi işlemini, çalışanların primlerini yatıran işyerleri ile emeklilerin bağlı oldukları kurumlar yapacak. Bu işyerleri ve kurumlar, kendilerine bağlı hak sahiplerinin isimlerini, tasfiye halindeki Emlak Bankası'nın Konut Edindirme Yardım Bölüm Müdürlüğü'ne ay sonuna kadar gönderecek.

KONTROL EDİLMELİ

Bu tarihe kadar listelerin gönderilmemesi durumunda ise hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurumda olacak. Ancak hak sahiplerinin listelerinin hazırlanma süreci yavaş ilerlediği için sürenin uzatılması gündeme gelebilir. 1987-1996 yılları arasında memur ve işçilerin maaşlarından kesilen KEY'den yararlanacak hak sahipleri bu yıllarda çalıştıkları işyerlerine de müracaat edecek. Nema'da olduğu gibi eski işyerlerinin bu konuda sorumluluğu bulunuyor. Hakkın kaybolmaması için vatandaşların bu yıllarda çalıştıkları işyerlerinden yardımların yatırılıp yatırılmadığını, yardımları yatırılan vatandaşların da isimlerinin hazırlanan listelerde yer alıp almadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

BELGELERİN AKIBETİ

KEY kesintileri, işyerleri tarafından sistemin sürdüğü yıllarda bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumuna yatırıldı. Yatırılan paralarla ilgili belgeler 3 nüsha halinde düzenlendi. Bu belgelerin bir nüshası ilgili sosyal güvenlik kurumunda, diğeri işyerinde, üçüncü belge de bankaya gönderildi. Listeler bu belgeler esas alınarak hazırlanacak. 
(Bugün)