KEY ödemesi alamayan memur açtığı davayı kazandı!

KEY ödemesi alamayan memur açtığı davayı kazandı! KEY ödemesi alamayan memur açtığı davayı kazandı!

Yozgat İdare Mahkemesi, kesinti yapılmasına karşın Konut Edindirme Yardımı (KEY) alamayan memura ödeme yapılmasına hükmetti. Konuyu değerlendiren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Kahveci, KEY ödemelerinde ilk davayı kazandıklarını belirterek, "Bu karar, KEY 

Ocak 1987'de çalışanların maaşından konut edindirme vaadiyle yapılan kesintiler, Temmuz 2008'den itibaren geri ödeniyor. Aylığından Konut Edindirme Yardımı (KEY) kesintisi yapılmasına karşın 'parayı geri alacaklar' listesinde ismini göremeyen Kırşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi bir doktor, açtığı davayı kazandı. Birçok mağdur için emsal teşkil etmesi açısından mahkeme kararının önemli olduğuna vurgu yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Kahveci, davanın Kırşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi bir doktorun KEY listesinde ismi bulunmaması üzerine, yapılan kesintilerin yasal faiziyle ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi nedeniyle sendika tarafından dava açıldığını söyledi. Türk Sağlık-Sen'in açtığı dava sonucunda mahkeme, kesinti yapılmasına karşın Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemesi alamayan memura, ödeme yapılmasına hükmetti. Davanın görüldüğü Yozgat İdare Mahkemesi'nin kararında, davalı idare tarafından 1987-1995 yılları arasında kesinti yapıldığı belirtildi. KEY ödemesine ilişkin bilgilerin idareye gönderilmesi sırasında davacının kimlik numarasının yanlış yazıldığı için ödeme yapılmadığı bilgisine yer verilen kararda, hata düzeltilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi. Kararda, 1987-1995 yılları arasında yapılan KEY tahakkukları hesaplanarak ödemesinin yapılması gerekirken, bu işlemin gerçekleştirilmemesinin KEY ile ilgili mevzuata ve hukuka uyarlılığının bulunmadığı kaydedildi. Mahkeme tarafından söz konusu nedenlerden dolayı KEY ödemesi yapılmaması işleminin iptaline karar verildi. Mahkeme ayrıca, 1987-1995 yılları arasında tahakkuk ettirilen KEY'in 5664 sayılı yasada öngörülen nemalandırma ilkeleri uygulanmak suretiyle idarece bulunacak miktar üzerinden, idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmetti.   Konuya ilişkin değerlendirmesinde KEY ödemelerinde ilk davayı kazandıklarını belirten Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KEY ödemelerinde kesinti yapıldığı halde paralarını alamayan birçok memurun mağdur edildiğini savundu. Hak ettikleri KEY ödemelerini alamayan çalışanlar için örnek dava dilekçeleri hazırlayarak haklarını aramalarına katkıda bulunduklarını anlatan Kahveci, "Bu konuda üyemizin yaşadığı bir mağduriyeti de açtığımız dava ile gidererek emsal bir davayı kazandık. Bu karar KEY ödemesini alamayan çalışanlar adına çok önemli bir gelişmedir." dedi.  Zaman