KEY yardım süresi!

KEY yardım süresi!KEY yardımından faylanan işçi, memur ve çalışanların en çok merak ettikleri sorular arasında "KEY yardımının ne kadar süre ile yapıldığı" yer alıyor. İşte KEY yardım süresi ile ilgili esaslar..


KEY yardım süresi!

KEY yardımından faylanan işçi, memur ve çalışanların en çok merak ettikleri sorular arasında "KEY yardımının ne kadar süre ile yapıldığı" yer alıyor. KEY ödemeleri süresi ile ilgili esaslar, 3220 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde şu şekilde açıklanıyor.


KEY süresi..

Yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlere, yardım yapılması durdurulur. Ancak, bunlardan yardım yapılma hakkını tekrar kazananlara, 180 aylık sürenin bakiye kısmı kadar yardım yapılmasına devam olunur. 


Yardımdan yararlanır iken ölen kişinin, kalan süreye ait yardım hakkı, yardıma müstehak eşi adına yapılır. Bu durumda bakiye süre için yardıma müstehak eşe yapılacak yardım, eşin çalıştığı kurum, işveren ve sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır. 


Yardımdan yararlananlardan kendi adına Bağımsız Konutu bulunanların 36 aylık yardımdan yararlanma süresinden sonra Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre emekli olması durumunda, kalan süreye ait yardım ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca yapılır. 


Eşlere Yapılacak KEY Yardımı.. 

Eşlerden her ikisinin de Yardıma müstehak olması durumunda, Yardım yalnız aile reisine yapılıyor.

 

Ancak, 

a) Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak olmakla birlikte, aile reisi olan eşin, 4 üncü Madde hükmüne göre, yardımdan yararlanma şartlarını kaybetmesi halinde, bu değişikliğin tahakkuk ettiği tarihi takip eden aybaşından itibaren Yardım diğer eş adına yapılır. 


b) Adına Yardım yapılan eşin, Yardımını kullanmasından önce, aile reisi olan eşin tekrar Yardıma müstehak olması durumunda, eşe yapılan yardım durdurulur ve bu tarihi takip eden aybaşından itibaren yardım 

aile reisi eş adına yapılmaya başlanır. Bu durumda, eşler adına yapıları yardım birleştirilir. 


c) Adına yardım yapılan eşin, yardımı kullanmasından sonra, aile reisi olan eşintekrar yardıma müstehak olması durumunda ise yardım, yardımı kullanan eş adına yapılmaya devam edilir. 


d) Yardıma müstehak kişilerin yardımdan yararlanır iken evlenmeleri halinde, yardım aile reisi eşe yapılmaya devam olunur. Diğer eşe yapılan yardım durdurulur. Her iki eş adına yapılan yardım, birleştirilir. Bu yardımlar toplamı ancak bir konut için kullandırılır. 


Yardımdan yararlanma şartlarını etkileyecek bir değişiklik olduğu takdirde eşler durumlarını en geç 15 gün içinde yazılı olarak ilgili Kurum, İşveren veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına bildirmek zorundadırlar.Kira yardımı kimlere yapılır?
Key ödemeleri hak sahipleri listesi 2014!