Kiler GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Kiler GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı? Kiler GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Kiler GYO, 447 milyon 638 bin TL olarak gerçekleşen net dönem zararının ise geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine karar verdi.Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı yar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı hakkında açıklama yaptı. 

Kiler GYO'nun Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2019 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 70.767.470,22 TL tutarındaki karın 91.204.783,67 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, 447 milyon 638 bin TL olarak gerçekleşen net dönem zararının ise geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine karar verildi.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2019 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarında 447 milyon 638 bin TL net dönem zararı, Yasal Kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 70 milyon 767 bin 470 TL net dönem karı ile gerçekleşmişti.

Şirketimizin 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetleri sonucu;

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2019 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 70.767.470,22 TL tutarındaki karın 91.204.783,67 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar zararları dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamasına, TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 447.638.000,00 TL olarak gerçekleşen net dönem zararının ise geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesine ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2019 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın