20 / 08 / 2022

Kiler GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Kiler GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Kiler GYO 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verdi.Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşu seçimi hakkında açıklama yaptı. 

Kiler GYO'nun 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:

Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.