Kira artış oranı hesabı Şubat 2015 TEFE - TÜFE!

Kira artış oranı hesabı Şubat 2015 TEFE - TÜFE! Kira artış oranı hesabı Şubat 2015 TEFE - TÜFE!

Gayrimenkul kiralamalarında yenilenen kira döneminde kira bedeline zam yapılıyor. Ancak bu zam mal sahibinin istediği oranda değil, kanunda belirtilen oranlarda yapılıyor. İşte kira artış oranı hesabı Şubat 2015 TEFE - TÜFE...

Kira artış oranı hesabı Şubat 2015 TEFE - TÜFE!

Gayrimenkul kiralamalarında yenilenen kira döneminde kira bedeline zam yapılıyor. Ancak bu zam mal sahibinin istediği oranda değil, kanunda belirtilen oranlarda yapılıyor.


Borçlar Kanunu gereğince; Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Yukarıda da görüldüğü üzere, kira artış oranı hesabı eski uygulama olan TEFE - TÜFE hesabına göre değil, ÜFE hesabına göre yapılıyor.


Ancak bu kural yalnız meskenlerde uygulanıyor. Mesken kiracılarına ÜFE'nin bir önceki yılının aynı ayına göre değişim oranına göre zam yapılırken; işyeri kiracısına 2020 yılına kadar istenilen oranda zam yapılabiliyor.


Kira artış oranı hesabı Şubat 2015..

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,20 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,53 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %8,79 artış gösterdi.


Buna göre, Şubat 2015 verilerine göre Mart ayında kira bedelinin %3,10 oranında artış yapılabilecek.


Üretici fiyat endeksi Şubat 2015!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.compus