Kira artışı için ihtar süresi!

Kira artışı için ihtar süresi!Kira sözleşmenin yenilenmesi halinde kiraya zam yapılıyor. Ayrıca kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. Peki, kira bedelinin artırılacağına ilişkin ihtarın kiracıya ne zaman verilmesi gerekiyor?


Kira artışı için ihtar süresi!

Taşınmaz mal kiralamalarında sözleşmenin yenilenmesi halinde kiraya belli oranlarda zam yapılıyor.


Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor.


Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirleniyor.


Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor. Peki, kira bedelinin artırılacağına ilişkin ihtarın kiracıya ne zaman verilmesi gerekiyor?


Kira artışı için ihtar süresi..

Kira artışı davası, Borçlar Kanunu gereğince; yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.Yenilenen kira sözleşmesinde zam nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com