17 / 08 / 2022

Kira borcuna itiraz dilekçesi 2021!

Kira borcuna itiraz dilekçesi 2021!

Kiracı kira bedelini ödemediğinde, kiralayan ödenmeyen kira bedellerini, icra dairesi aracılığıyla isteyebiliyor. Kiracı icra takibi içerisinde gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilebiliyor. Peki kira borcuna nası itiraz ediliyor? İşte kira borcuna itiraz dilekçesi 2021...Kira borcuna itiraz dilekçesi 2021!

Türk Borçlar kanununda kiracıya yüklenen yükümlülüklerin kiracı tarafından yerine getirilmemesi halinde kira sözleşmesine aykırılık oluşuyor. Kiracı kira bedelini ödemediğinde, kiralayan ödenmeyen kira bedellerini, icra dairesi aracılığıyla göndereceği, ödeme emriyle isteyebiliyor.

Başlatılacak icra takibi ile hem kira bedeli hem de tahliye hususu aynı anda talep edilebiliyor. Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gün oluyor. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlıyor. İcra takibine taraf olan kiracı bu sürelerde kirayı ödemezse, kiralayan icra mahkemesinden kiracının tahliyesine karar veriliyor. 

Peki gönderilen icra takibine nasıl itiraz edilebiliyor? Kira borcuna itiraz dilekçesi 2021 nasıl hazırlanıyor? İşte tüm merak edilenler...

İcra takibi içerisinde gönderilen ödeme emrine 7 gün (6 aydan kısa kira sözleşmelerinde 3 gün) içinde itiraz edilebiliyor. 30 gün içinde ödemenin yapılması gerekmektedir. Ancak kimi zaman kiracının kira borcunu ödemesine rağmen kendisine ihtar gönderilebiliyor. Bu durumda kiracı kira borcuna itiraz edebiliyor. Süresinde itiraz yapılmaz ya da 30 gün içinde kira bedeli ödenmezse icra takibi kesinleşiyor.

Kira borcuna itiraz dilekçesi örneği 2021
............. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)      :

ADI SOYADI   :

VEKİLİ         :

ALACAKLI       :

VEKİLİ          :

ALACAK TUTARI    :  …TL

KONU       : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız   takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ                   :

1- .........................

2- ....................

3- Kira borcunun ..... nolu banka hesabına ödenmesi nedeni ile kira borcu bulunmamaktadır. Takip de bu nedenle geçersizdir. Borca itiraz ediyoruz. 

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan  icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……

İtiraz Eden Borçlu Vekili

Av.

Kira alacağı ve tahliye için icra takibi örnek 2021!