19 / 08 / 2022

Kira geç ödenirse ne olur?

 Kira geç ödenirse ne olur?

Gayrimenkul sahibinin evinde oturan kiracının kirayı sözleşmede belirlenen zamanda ödemesi gerekiyor.Peki kira geç ödenirse ne olur?Kirasını zamanında ödemeyen kiracı için yapılması gerekenler nelerdir?Kira geç ödenirse ne olur?

Kiracının kirayı vaktinde ödememesi sebebiyle, mal sahibinin noterden yapacağı ihtar sonrası kiracı kirayı ödese bile, mal sahibi kiracının tahliyesi için dava açabiliyor.

 

Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen bu davalara ilişkin belirli şartlar bulunuyor.


2 haklı ihtara dayanan Dava için Gerekli Şartlar :


a. 2 haklı ihtar 1 kira dönemi içerisinde yapılmış olmalıdır.


b. İhtarın yazılı olarak yapılmış olması şarttır. Fakat kanunu ihtarname için özel bir şekil şartı koymamıştır. Noterden yapılabileceği gibi, mektup veya telgraf yoluyla da yapılabilir.


İhtarın Haklı İhtar olması için


1. Kiracının ödemediği kiraların hangi aylara ait olduğunun açık olarak belirtilmesi gerekir.


2. Ayrıca ihtarnamenin Kiracı tarafından tebliğinden önce, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir.


3. Gönderilecek 2 ayrı ihtarnamenin 1 kira dönemi içerisinde ayrı ayrı aylara ait kira bedellerine ilişkin olması gerekir.


4. İhtarnamede belirtilen kira bedellerinin muaccel olması (ödeme zamanını gelmiş olması) gerekir.


5. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. Bu süre geçirildiği takdirde veya kira döneminin bitiminden sonraki ilk kira parası ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin alınırsa , kiralayan yeni kira dönemine kadar dava açamaz.


6. iki haklı ihtara dayanan tahliye davası kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içerisinde gayrimenkulun bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.


Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları nelerdir?


Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com