Kira gelir vergisi hesaplama programı!

Kira gelir vergisi hesaplama programı!

Mesken veya işyerini kiraya vererek gelir elde eden mal sahipleri kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Peki, kira gelir vergisi hesaplaması nasıl yapılır? İşte kira gelir vergisi hesaplama programı...Kira gelir vergisi hesaplama programı!

Mesken veya işyerini kiraya vererek gelir elde eden mal sahipleri kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Ancak vergiyi yalnız belirlenen istisna bedelinden yüksek gelir elde edenler ödüyor.


Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2015 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.600 TL olarak tespit edildi.


Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor;

- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

- Gerçek Gider Yöntemi


Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemiyor.


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor.


Kira gelir vergisi hesaplama programı 2015:

Kira gelir vergisi hesaplaması, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinde yapılabiliyor. Hesaplamada gerekli olan bilgiler şu şekilde;


Beyanname Dönemi  

Gayri Safi İratlar Toplamı


Vergiden İstisna Edilen Tutar

0  - 3600


Kalan


İradın Tesbit Şekli

Gerçek  Götürü

Giderler (İstisnaya 

İsabet Eden Kısım Hariç)


Safi İrat

Vergi Bildirimi

Safi İrat


İndirimler

Vergiye Tabi Gelir(Matrah)

Hesaplanan Gelir Vergisi

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

Ödenecek Gelir Vergisi

İade Edilecek Gelir Vergisi

Damga Vergisi


Kira başkasının hesabına yatarsa ne olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com