Kira gelir vergisinde zarar mahsubu!

Kira gelir vergisinde zarar mahsubu! Kira gelir vergisinde zarar mahsubu!

2016 yılında gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde edenlerin beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Beyannamede bazı giderler indirilebiliyor. Peki, vergide indirilemeyen zararlar nelerdir?
2017 yılı kira gelir vergisi için beyanname ve 1. taksit dönemi 31 Mart günü akşamı sona eriyor. Mükelleflerin bu süreçte beyanlarını vererek ödemelerini yapmaları gerekiyor. Vergide ikinci taksitler Temmuz'da veriliyor.


Beyannameler vergi dairesine gidilerek elden verilebildiği gibi, internet üzerinden de verilebiliyor.


Kira gelir vergisine beyanname sürecinde gerçek gider yöntemi ya da götürü gider yöntemi seçilerek vergide indirim yapılabiliyor.


Ancak kira gelir vergisine konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmıyor. İradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmiyor. 


Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zararlar, beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülebiliyor. 


Bu durumun iki istisnası bulunuyor. Bunlar:


● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılması söz konusu olmuyor.


● Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu yapılan iktisap bedelinin yüzde 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com