10 / 08 / 2022

Kira gelir vergisinden düşülen giderler 2017!

Kira gelir vergisinden düşülen giderler 2017!

Geçtiğimiz sene ev veya işyerini kiraya vererek istisna sınırından yüksek oranda gelir elde eden kimseler bu sene kira gelir vergisi ödüyor. Peki, kira gelir vergisinden düşülen giderler 2017 nelerdir?2017 yılında kira gelir vergisini geçtiğimiz sene ev veya işyerini kiraya vererek istisna sınırından yüksek oranda gelir elde eden kimeeler ödüyor. Vergi için ödemeler 1 Mart'ta başlıyor, 31 Mart'ta sona eriyor. Beyannameler ise 25 Mart'a kadar veriliyor.


Bu sene istisna sınırı konutta 3 bin 800 TL, işyerlerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi. Buna göre bu sınırda ve üstünde gelir elde eden ev ve işyeri sahipleri kira gelir vergisini ödemek ile mükellef oluyor.


Söz konusu istisna sınırından düşük oranda gelir elde edenler vergiden muaf oluyor. Ayrıca istisna sınırından yüksek gelir elde etmesine rağmen, kanunda belirtilen gider ve indirimlerin düşülmesi halinde bu rakamın altında bir rakam elde edilmesi halinde vergiden muaf olunabiliyor.


Kira gelir vergisinden düşülen giderler 2017


Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler;


Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

● Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

● Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

● Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

●Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından

itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

● Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

● Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, (Bu harcamalar 2016 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)

● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

● Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

● Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


5 soruda 2017 kira gelir vergisi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com