Kira geliri beyannamesi elden verilebilir mi?

Kira geliri beyannamesi elden verilebilir mi?2014 yılında kira geliri elden kimseler, 2015 yılında bazı koşullarda vergi mükellefi sayılıyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Peki, kira geliri beyannamesi elden verilebilir mi?


Kira geliri beyannamesi elden verilebilir mi?

1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihlerinde kira geliri elden kimseler, 2015 yılında bazı koşullarda vergi mükellefi sayılıyor.


Elde edilen gelirin belirlenen istisna bedelini aşması halinde kira gelir vergisinin verilmesi gerekiyor. Mükellefler, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 MART - 25 MART 2015 tarihleri arasında beyannamelerini veriyor. Peki, kira geliri beyannamesi elden verilebilir mi?


Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılır. 


Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır.


Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir. 


Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.


Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebileceklerdir.


Ayrıca beyannamenin, aşağıda belirtilen “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilmesi mümkün bulunmaktadır.


Sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezini (VİMER - 444 0 189) arayarak randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunuyor.Kira geliri elde edenler için beyanname düzenleme rehberi 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com