Kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanır?

Kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanır? Kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanır?

2014 yılı içerisinde taşınmaz malını kiraya verip de istisnadan yüksek kira geliri elde edenlerin vergilendirme dönemi devam ediyor. Peki, kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanır? İşte kira geliri vergisi hesaplama....Kira gelirinin vergisi nasıl hesaplanır?

2014 yılı içerisinde taşınmaz malını kiraya verip de istisnadan yüksek kira geliri elde edenlerin vergilendirme dönemi devam ediyor.


Mart ayında ilk taksitleri ödenen kira gelir vergisi için öncelikle beyanname veriliyor. Beyannameler için son gün 25 Mart 2015 tarihi olarak belirleniyor.


Meskenlerde 3.300 TL; İşyerlerinde ise 27.000 TL'den yüksek kira geliri olanların bu tarihe kadar beyannamelerini verip, 31 Mart'a kadar ise vergi borcunu ödemeleri gerekiyor. Buna karşın, istisnadan düşük gelir elde edenler vergiden muaf oluyor.


Vergilendirmede gerçek veya götürü gider yöntemi seçilerek, birtakım giderlerin masrafları vergi için ödenecek bedelden düşürülebiliyor.


Kira vergisi hesaplama örneği 1..

Bayan (E), 2014 yılında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 25.000 TL işyeri kira geliri ve 20.000 TL mevduat faizi ile birlikte konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 TL kira geliri elde etmiştir.


İşyeri Kira Geliri (Brüt) 25.000 TL

Konut Kira Geliri 3.000 TL

Mevduat Faizi 20.000 TL

Beyan Edilecek Gelir Tutarı YOK


- Tevkif yoluyla vergilendirilen 20.000 TL mevduat faizi geliri, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.


- Konut kira gelirinden 3.300 TL’lik istisna düşülecek olup, kalan tutar beyan edilecektir. Örnekte, istisna haddinin altında konut kira geliri elde edildiğinden beyan edilmeyecektir.


- Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri olan 25.000 TL ise 27.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


Bay (F), 2014 yılında konut kredisi kullanarak 100.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.250 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 15.000 TL kira geliri elde etmiştir.


Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 1.000 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2014 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 2.000 TL’dir.


Kira vergisi hesaplama örneği 2..

Bay (F), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2014 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (100.000

x %5 =) 5.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir.


(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)


Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası

= 15.000 - 3.300 = 11.700 TL

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat

Toplam Hasılat

= 8.000 x 11.700 = 6.240 TL

15.000


Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


Gayrisafi İrat Toplamı 15.000 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.300 TL

Kalan (15.000 - 3.300) 11.700 TL

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 6.240 TL

Vergiye Tabi Gelir (11.700 - 6.240) 5.460 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 819 TL

Damga Vergisi 45,30 TLKira gelir vergisinin internetten ödenmesi mümkün mü?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com