Kira ilişkisinin devri!

Kira ilişkisinin devri! Kira ilişkisinin devri!

Daha çok işyeri kiralamalarında karşımıza çıkan kira ilişkisinin devri, Türk Borçlar Kanununa göre, kiracının; kiraya verenin yazılı rızasını alması ile kira ilişkisini bir başkasına devretmesi ile söz konusu oluyor...

Kira ilişkisinin devri!

Kira ilişkisinin devri işlemi, Türk Borçlar Kanununa göre, kiracının; kiraya verenin yazılı iznini alması ile mümkün olabiliyor. Aksi halde, kiraya verenin yazılı izni alınmadıkça kira ilişkisi bir başkasına devredilemiyor.


Daha çok işyeri kiralamlarında karşımıza çıkan kira ilişkisinin devri ile ilgili esaslar, Türk Borçlar Kanunu kapsamında 323. maddede şu şekilde ifade ediliyor;


Kira ilişkisinin devri

MADDE 323- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.


İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com