27 / 05 / 2022

Kira kontratı 2021!

Kira kontratı 2021!

Ev veya iş yeri kiralamalarında mal sahibi ile kiracılar arasında anlaşma yapılıyor. Peki, kira kontratı nasıl hazırlanıyor. Kira kontratı için gerekli belgeler nelerdir? İşte kira kontratı 2021...Kira kontratı 2021!

Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira kontratı imzalanıyor. Kontrat, kiralama süresince tarafların hak ve sorumluluklarını koruma altına alırken, yaşanacak herhangi anlaşmazlık ve uyuşmazlığı engelliyor. 

Yasaa göre, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla beraber yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmeye deniyor. 

Borçlar Kanunu'na bakıldığında, kiraya veren, kiralananı açıklanan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresi boyunca  bu durumda bulunduruluyor. Karar, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemiyor, diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamıyor.

Kira kontratı, kırtasiyelerden alınabiliyor.  İsteyenler aşağıdaki kontrat bilgilerini doldurularak, sözleşmelerini yapabiliyor. Kira kontratı 2021 şu şekilde hazırlanıyor:

Kira kontratı 2021 

Dairesi

(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi

(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı

(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası

(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi

Apartman dairesi

Kiralayan

(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No

(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi

(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı

(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No

(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi

(Kiracının tam adresi yazılacak)

Akdin Başlangıç Tarihi

(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Akdin Süresi

(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli

(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli

(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli

Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu

Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

Kira kontratı örneği!