Kira kontratı damga vergisi muafiyeti!

Kira kontratı damga vergisi muafiyeti!Kira kontratı, taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında imzalanıyor. Bu kontrat için belli durumlarda damga vergisi doğuyor. Peki, kira kontratı damga vergisi muafiyeti hangi durumlarda uygulanır? İşte yanıtı..


Kira kontratı damga vergisi muafiyeti!

Kira kontratı, taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında imzalanıyor. Bu kontrat için belli durumlarda damga vergisi doğuyor. Kimi durumlarda ise kira kontratı damga vergisi muafiyeti uygulanıyor.


Kira sözleşmesi damga vergisi hakkındaki özelge gereğince gerçek kişilere mesken olarak kiraya verilen gayrimenkuller için düzenlenen kira sözleşmelerinin;


- Sadece kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi, depozito tutarı, kefalet şerhi içermemesi halinde, Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/31 numaralı fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması,


- Kira tutarı yanında depozito tutarını da içermesi halinde, depozito tutarının teminat hükmünde olması nedeniyle Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre sözleşmenin sadece depozito tutarı üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre nispi damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" veya "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" olarak kefil imzasını içermesi halinde, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca kefalet şerhi üzerinden düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,


- Kiracı ve kiralayan yanında "adi kefil" , "müteselsil kefil", "müşterek borçlu ve müteselsil kefil" şeklinde şerhle birlikte depozito bedeli de içermesi durumunda,  Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca depozito ve kefalet şerhi işlemlerine ilişkin tutarın toplamı üzerinden  Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrası uyarınca düzenlenme tarihi itibarıyla nüsha sayısına göre damga vergisine tabi tutulması,


ve söz konusu verginin tarafların mükellefiyet durumuna göre Kanunun 22 nci maddesi kapsamında beyan edilerek makbuz mukabili ödenmesi gerekiyor.


İşyeri kira kontratı damga vergisi 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com