Kira sözleşmelerindeki döviz TL'ye nasıl çevrilecek?

Kira sözleşmelerindeki döviz TL'ye nasıl çevrilecek? Kira sözleşmelerindeki döviz TL'ye nasıl çevrilecek?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan düzenlemeye göre, gayrimenkul alım satım ve kira sözleşmelerine döviz yasaklandı. Peki, kira sözleşmelerindeki döviz TL'ye nasıl çevrilecek?Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar gereğince, gayrimenkul alım satım ve kira sözleşmelerine döviz yasaklandı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4 üncü maddesine şu bent eklendi:

Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Peki, kira sözleşmelerindeki döviz TL'ye nasıl çevrilecek?

Kararda, "Döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek." hükmü yer aldı. Ancak dövizi TL'ye çevirme konusunda hangi kurun baz alınacağına dair bilgi yer almadı.

Karar kapsamında yer alan geçici madde şu şekilde:

"Geçici madde 8- Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir."

5 soruda gayrimenkulde döviz yasağı!


Gayrimenkul satış ve kiralamasında döviz yasağı kararı tam metni!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com