Kira sözleşmesi döviz yasağı 2018!

Kira sözleşmesi döviz yasağı 2018! Kira sözleşmesi döviz yasağı 2018!

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile kira sözleşmelerine döviz yasağı geldi...Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile kira sözleşmelerine döviz yasağı geldi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Karara eklenen bir madde ile gayrimenkul satış ve kiralamalarında bedel, döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Bu Kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

 

5 soruda gayrimenkulde döviz yasağı!


Gayrimenkul satış ve kiralamasında döviz yasağı kararı tam metni!

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com