Kira sözleşmesi damga vergisi 2016!

Kira sözleşmesi damga vergisi 2016! Kira sözleşmesi damga vergisi 2016!

Kira sözleşmesi, taşınmaz malların kiralanması halinde taraflar arasında imzalanıyor. Noterde imzalanan kira sözleşmeleri için belli oranlarda damga vergisi ödenmesi isteniyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi 2016 ne kadar?Kira sözleşmesi damga vergisi 2016!

Kira sözleşmesi, taşınmaz malların kiralanması halinde taraflar arasında imzalanıyor. Bu sözleşme, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Bu sözleşme taraflar arasında bir şahit ile imzalanabildiği gibi, noterde de imzalanabiliyor. 


Noterde imzalanan kira sözleşmeleri için belli oranlarda damga vergisi ödenmesi isteniyor. Peki, kira sözleşmesi damga vergisi 2016 ne kadar?


Damga vergisi, bir kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak düzenlenmiş olması ve düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde ilgili yerlere ibraz edilmesi koşullarının birlikte gerçekleşmesi halinde ödenen vergi olarak karşımıza çıkıyor.


Sözleşmede kaç nüsha olarak düzenlendiğinin belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor.


Ancak kira sözleşmesinde yalnızca kiraya veren ve kiralayan kişilerin imzasını içermesi; depozito tutarı ve kefalet şerhi içermemesi durumunda, kira sözleşmesi damga vergisinden istisna tutuluyor.


2016 yılında uygulanacak damga vergisi oranları, 59 sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı:


Kira kontratı için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor. Eğer kira sözleşmesi kefilli olarak yapılıyorsa ayrıca binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor.
Kira sözleşmesi 2016 örneği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com