Kira sözleşmesi fesih tutanağı!

Kira sözleşmesi fesih tutanağı!

Kira sözleşmesinin fesh edilebilmesi için kiracının ya da ev sahibinin haklı gerekçelerinin bulunması gerekiyor. Peki, kira sözleşmesi nasıl fesh edilir? İşte, kira sözleşmesi fesih tutanağı!


Kira sözleşmesi fesih tutanağı!

Ev sahibi ve kiracı, kira konusunda anlaşmaya varıp aralarında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kira sözleşmesi, kiraya veren kişinin kiraya verdiği herhangi bir şeyin kullanılmasını veya ondan faydalanmayı kiracıya bırakması, kiracının da bunun karşılığında belirlenen kira tutarını ödemeyi kabul ettiği bir kontrat olarak ifade ediliyor. 


Yapılan bu sözleşmede, kira tutarına, kiranın ödeneceği tarihe, kira süresine ve kira artış oranlarına yer veriliyor.İmzalanan kira sözleşmesinde örtülü veya açık biçimde bir süre belirtilmişse, kira sözleşmesinin süresi o belirlenen tarihte kendiliğinden doluyor. Fakat her iki taraf da açık bir anlaşma olmadan kira ilişkisini devam ettirirlerse, kira kontratı belirsiz süreli sözleşmeye dönüşüyor. 


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde her iki taraf da fesih bildirim sürelerine uymak şartıyla sözleşmeyi feshedebiliyor. Kiracının sözleşmeyi fesh edebilmesi için;


Kiracı, mülk sahibinin rızası olmadan kira kontratını belirlenen tarihten önce feshetmek isterse sözleşmenin bitimine kalan sürenin ödemesini yapmak zorunda kalıyor. Yani kira kontratının süresinin dolmasına 10 ay varsa ve kiracı geçerli bir neden sunmadan bu kontratı feshetmek isterse 10 aylık kira tutarını mülk sahibine ödemesi gerekiyor. 


Fakat kiralanan mülkün insan sağlığı açısından uygun olmaması gibi kiracıyı haklı çıkaran farklı bazı sebeplerin bulunması sözleşmenin tek taraflı iptal edilmesini mümkün kılıyor. 


Ev sahibinin kira sözleşmesini fesh edebilmesi içinse kiracının kira bedelini hiç ödememesi ya da en az 3 ay üst üste geç ödemesi gerekiyor. Bu durumda mülk sahibi kontratı tek taraflı olarak feshedebiliyor. 


Kira sözleşmesi fesih tutanağı örneği!

Biz fesih edenler; bir kira sözleşmesi yapmıştık. İşbu kira sözleşmesinin geriye kalan süresi < > olup, bu süreye ait kira bedeli ise < > dır. Gördüğümüz lüzum üzerine işbu kira sözleşmesini fesh ediyoruz. Birbirimizden herhangi bir hak ve alacağımızın kalmadığını, birbirimizi karşılıklı olarak ibra ettiğimizi, adı geçen sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğimizi beyan ve kabul ederiz.


FESİH EDENLER


KİRAYA VEREN    KİRACI    


Ev sahibi kira sözleşmesi fesih nedenleri!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com