19 / 08 / 2022

Aile konutu kira sözleşmesi fesih şartları!

Aile konutu kira sözleşmesi fesih şartları!

Aile konutu şerhi, eşlere karşılıklı olarak hak ve sorumluluklar yüklüyor. Peki, eş muvafakati olmasan aile konutu kira sözleşmesi feshedilir mi? Aile konutu kira sözleşmesi fesih şartları nelerdir?Aile konutu kira sözleşmesi fesih şartları!

Aile konutu, resmi olarak evli olan ailelerin yaşamını sürdürdükleri mekana deniyor. Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekân olarak da ifade edilen taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulabiliyor.


Aile konutu ile ilgili esaslar, Türk Medeni Kanun kapsamında madde 194'te açıklanıyor. Aile konutu kira sözleşmesi eş muvafakati olmadan feshedilemiyor. İlgili esaslar kanunda şu şekilde açıklanıyor;


- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.


- Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,  hâkimin müdahalesini isteyebilir.


- Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.


- Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.


Aile konutu şerhi için gerekli belgeler!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com