12 / 08 / 2022

Aile konutu kira sözleşmesi!

Aile konutu kira sözleşmesi!

Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu olarak tanımlanıyor. Peki aile konutu kiraya verilir mi? İşte aile konutu kira sözleşmesi...Aile konutu kira sözleşmesi!

Aile konutu, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer, aile konutu olarak tanımlanıyor. Bir daire aile konutu olarak kiralaniliyor. Peki aile konutu kiralamalarında sözleşme feshi nasıl gerçekleşiyor?


Aile konutu kira sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler, Borçlar Kanunu kapsamında "Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi" başlığı altında açıklanıyor.


Burada yer alan bilgilere göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlı oluyor.


Aile konutu kira sözleşmesi feshi..

Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.


Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir.


Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.Aile konutu nedir?