Kira sözleşmesinde kiracının ölümü!

Kira sözleşmesinde kiracının ölümü!

Kiracının ölümü olağanüstü bir durum olup, olağanüstü fesih nedenleri arasında yer alıyor. Peki, kira sözleşmesinde kiracının ölümü halinde ne olur? Sözleşme devam eder mi, biter mi?


Kira sözleşmesinde kiracının ölümü!

Ev ve işyeri kiralamalarında imzalanan kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Bu sözleşme noter huzurunda yapılabildiği iki tarafın sözleşmeyi kendi aralarında imzalaması halinde de yapılabiliyor.


Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.


Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.


Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.


Kiracının ölümü olağanüstü bir durum olup, olağanüstü fesih nedenleri arasında yer alıyor. Peki, kira sözleşmesinde kiracının ölümü halinde ne olur? Sözleşme devam eder mi, biter mi?


Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler. Veya;


Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta oturanlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olarak kira sözleşmesini sürdürebilirler.Kira borcu için ihtarname örneği!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com