Kira stopajını kiracı mı öder?

Kira stopajını kiracı mı öder?Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden stopaj yapmak zorunda oluyor. Peki, kira stopajını kiracı mı öder? Yoksa mal sahibi mi öder?


Kira stopajını kiracı mı öder?

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden stopaj (gelir vergisi kesintisi/tevkifat) yapmak zorunda oluyor.


Ancak bu kesintinin kimden yapılacağı anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Peki, kira stopajını kiracı mı öder? Yoksa mal sahibi mi öder?


Kira stopajından mal sahipleri değil, kiracılar sorumlu oluyor. Vergi Usul Kanununa göre, vergi kesintisinde müteselsilen kesinti kuralı bulunmasına karşın, işyeri kira ödemelerinde, kiracının stopaj (vergi kesintisi) yapmaması halinde, mal sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı yönünde, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir belirleme bulunmuyor. 


Bu nedenle, kiracının stopajı vergi dairesine yatırmamasından dolayı, işyeri sahibinin sorumluluğu bulunmuyor. Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılıyor.


Örneğin net 1.000 TL kira için kiracının brüt kira gideri 1.250 TL olacak, bu tutarın yüzde 20’si olan 250 TL stopaj vergisi olarak devlete, kalan 1.000 TL de kira olarak işyeri sahibine ödeniyor.
Kira geliri elde edenler için beyanname düzenleme rehberi 2016!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com