01 / 02 / 2023

Kira stopajını kim öder?

Kira stopajını kim öder?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak ifade ediliyor. Peki, kira stopajını kim öder?Kira stopajını kim öder?

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi 2014 kapsamında yer alan esaslara göre, gayrimenkul sermaye iradına konu olan mal ve hakları kiralayan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden stopaj (gelir vergisi kesintisi/tevkifat) yapmak zorundadırlar.


Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak ifade ediliyor. Peki, kira stopajını kim öder?


Kiracı olan bu kişi ve kuruluşlar, yaptıkları kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya yıllara ait olmak üzere peşin ödenen kira bedeli üzerinden de yapılacaktır. Buna göre kira stopajından mal sahipleri değil, kiracılar sorumlu oluyor.


Kira stopajında mal sahibinin sorumluluğu..

Vergi Usul Kanununa göre, vergi kesintisinde müteselsilen kesinti kuralı bulunuyor. Buna göre vergi kesintisi yapmak zorunda olan kişi, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumlu oluyor.


Buna karşın, işyeri kira ödemelerinde, kiracının stopaj (vergi kesintisi) yapmaması halinde, mal sahibinin de müteselsilen sorumlu olacağı yönünde, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir belirleme bulunmuyor. Bu nedenle, kiracının stopajı vergi dairesine yatırmamasından dolayı, işyeri sahibinin sorumluluğu bulunmuyor.


Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

Geri Dön