Kira tespiti davası açma süresi!

Kira tespiti davası açma süresi! Kira tespiti davası açma süresi!

Kiracı, taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile anlaştığı kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Kira bedelinin tespiti için kiracı veya mal sahibi dava açabiliyor. Peki, kira tespiti davası ne zaman açılır?

Kira tespiti davası açma süresi!

Kiracı, taşınmaz mal kiralamalarında mal sahibi ile anlaştığı kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödüyor.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.


Kiracının ödemek ile mükellef olduğu kira bedelinin tespiti için kiracı veya mal sahibi dava açabiliyor. Peki, kira tespiti davası ne zaman açılır?


Kira tespiti davası açma süresi..

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.


Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.Yenilenen kira sözleşmesinde zam nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com