Kiracı kiralama yapabilir mi?

Kiracı kiralama yapabilir mi?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında kiracının kiralama yapıp yapamayacağını kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...


Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü yazısında kiracının kiralama yapıp yapamayacağını kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...

Kiracı kiralama yapabilir mi?

Kiracı da kiralama yapabilir mi?

Mal sahibi olduğum dükkanda kiracı olan şirket, dükkanı alt kiralama ile başka şirkete kiralamış. Bu kiracıyı nasıl çıkartabilirim?

Kiracınızın alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermiş olmanız gereklidir. Eğer bu şekilde bir yetki vermediyseniz, hatta bu konuya sözleşmenizde hiç değinilmemişse kiracınızın alt kiralama yapması yasal değildir. Kanunda "Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez" hükmü vardır. Ayrıca kiracı bu işyerinden tamamen ayrılmış, yeni kiracıya bırakmışsa, öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde kaymakamlığa şikayet ederek tahliyeyi sağlayabilirsiniz.
 

Kiralanan iş yeri kiraya verilir mi?