16 / 08 / 2022

Kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir?

Kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir?

Kiralama süresi boyunca kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Peki, kiracının kirayı geç ödeme hakkı var mı? Kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir? Kira bedeli geç ödenirse ne olur?Kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir?

Kiralama süresi boyunca kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Kiracının kirayı ödeme zamanı ve kira bedeli, anlaşma kurulurken belirleniyor ve sözleşmede de belirtiliyor.


Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.


Peki, kiracının kirayı geç ödeme hakkı var mı? Kiracı kirayı ne kadar geciktirebilir?


Kanunen kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.


Bir yıldan kısa süreli kira sözleşmesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com