04 / 07 / 2022

Kiracı sözleşme bitmeden nasıl evden çıkabilir?

Kiracı sözleşme bitmeden nasıl evden çıkabilir?

Evin kiraya verilmesi durumunda, kiracı ile resmi bir sözleşme imzalanması ve yapılan anlaşmanın tüm şartları bu sözleşmede belirtilmesi gerekiyor. Peki, kiracı sözleşme bitmeden nasıl evden çıkabilir?Kiracı sözleşme bitmeden nasıl evden çıkabilir?

Evin kiraya verilmesi durumunda, kiracı ile resmi bir sözleşme imzalanması ve yapılan anlaşmanın tüm şartları bu sözleşmede belirtilmesi gerekiyor. 


Kira sözleşmesi, gayrimenkul sahibi ile kiracısı arasındaki anlaşmayı belgelendirmeye yarıyor. Tarafların noter huzurunda imzalayabildikleri kira sözleşmesi, noter olmadan da bir şahit huzurunda taraflar arasında imzalanabiliyor.


Kira sözleşmesi yapılırken kira sözleşmesindeki anlaşmaya dair tüm detaylar ve ev sahibi ile kiracının kimlik ve iletişim bilgilerinin mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Sözleşmede gayrimenkule dair bilgilere de yer verilmesi şart koşuluyor.


Taşınmaz sahibi haklı gerekçelerin doğması halinde bildirim süresine bağlı kalarak sözleşmeyi sonlandırabiliyor. Ancak kiracıdan kaynaklanan sebeplerdende sözleşme feshedilebiliyor. 


Kiracı evden memnun değilse ya da ev sahibi ile arasında bir anlaşmazlık varsa kiracı sözleşmeyi nasıl fesheder? 


İlgili Kanun Maddedi Önemli Sebepler-M.331:


Olağanüstü fesih yollarından biri olan, önemli sebeplerin varlığı halinde sözleşmenin feshi düzenlenmiştir. 818 sayılı Kanun’un 264.maddesinden farklı olarak, kira sözleşmesinin belirli süreli taşınmaz kirası olması aranmadığı gibi, böyle bir fesihte istenecek maddi tazminat ve tutarı ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş; aynı zamanda kiracının kiralananı boş olarak teslimi için tazminatın ödenmesi gerektiğine ilişkin hüküm de alınmamıştır. Ancak hâkime, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlama yetkisi verilmiştir. Böylece kiralananın niteliğine bakılmaksızın tüm kira sözleşmeleri bakımından genel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu durumda, taraflardan her biri, fesih bildiriminin, fesih dönemlerinin sonu itibarıyla yapılması zorunluluğu olmaksızın, m.367’de öngörülen sürelere uygun olarak feshedebilir.


Kiracının İflası-M.332: Olağanüstü fesih yollarından biri olan, kiracının iflası hali düzenlenmiştir. Düzenleme, karşılıklı borç yükleyen sözleşmeler bakımından genel hüküm niteliğindeki 97.maddenin özel bir uygulama alanı olarak, sadece iflâsı kapsayacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca aynı maddede, süre verilmesine ilişkin bildirimin yazılı şekilde olması aranmış, “birikmiş kiralar” ise genel hükümlere tâbi olduğu için, kapsam dışı tutulmuştur.Kiracı aidat ödemek zorunda mı?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com